Små böcker med stora berättelser!

Swedish Icons ger dig små böcker med stora berättelser om Sveriges natur- och kulturarv. 

Varför är Dalahästen känd? Varför finns det så många röda hus i Sverige? Varför firar vi midsommar? Den första boken ”15 icons stories & treasures” berättar om 15 symboler som är signifikant med Sverige.

 

Slow Souvenir

Jag heter Sofie och har sedan många år arbetat inom besöksnäringen i Sverige. Under min tid på en turistbyrå fick jag många frågor om våra svenska ikoner.

Vår mission är att skapa en förändring gällande souvenirer i Sverige. Vi stödjer Slow Souvenir, det handlar om att prioritera färre men bättre ting som skapar värde på lång sikt.

Shoppa på nytt sätt!

– Bidra till en hållbar konsumtion genom att köpa second hand souvenirer från Sverige med sin egna speciella story.

Swedish Icons – stories & treasures